Samen Sterk

Ouderbetrokkenheid is waardevol! Ouders dragen mede bij aan het schoolsucces van hun kinderen. 'Een goede samenwerking tussen ouders en school is erg belangrijk' We kunnen samen een blacklist opbouwen om het internet zo veilig mogelijk te maken op school

Whitelist

Dit is een lijst met gescreende websites die dagelijks wordt bijgewerkt. Deze lijst bevat alle websites die niet gefilterd hoeven te worden, zoals cloudapplicaties, bepaalde webshops, bankieren, zorginstellingen, overheid en andere nuttige websites.

Blacklist

Op deze lijst staan alle websites die per definitie nooit vertoond worden, zoals pornografische websites, websites van cybercriminelen of illegale websites. Ook deze lijst wordt dagelijks bijgehouden. De websites op de Blacklist worden nooit doorgelaten.

Voorkomen is beter dan genezen maar.. Verbied kinderen niet om gebruik te maken van technologie

Kinderen zullen online gaan ‑ wat er ook gebeurt. Doen ze het niet samen met jou, dan gebeurt het wel achter jouw rug op een plaats waar jij of de leerkracht geen controle over hebben: bij vriendjes thuis, op school, de bibliotheek, ... De beste manier om je kind kennis te laten maken met die digitale wereld is door die wereld samen met hen te verkennen en samen met ouders en de school de krachten te bundelen om een zo veilig mogelijk internet aan te bieden die het leerproces niet tegen houd, maar tegelijkertijd ook een veilige plek bied. Betekent dit dat we onze kinderen paranoia moeten maken? Natuurlijk niet: er zijn al meer dan voldoende mensen die angst hebben om computers te gebruiken of online te gaan. Dat neemt echter niet weg dat we ze wel op de werkelijkheid mogen wijzen en je eventuele problemen niet uit de weg mag gaan. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat kinderen die vaker online gaan, vaker met de ´negatieve´ zijde van internet te kampen krijgen MAAR daar ook minder problemen mee hebben.